فتح خون

«فتح خون» با موضوع ابعاد مختلف شخصیتی و مبارزاتی سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

برنامه گفت‌وگومحور «فتح خون» پیرامون ابعاد مختلف شخصیتی و مبارزاتی سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی تولید و چهارشنبه‌ها ساعت 22 روی آنتن می‌رود. در هر قسمت طی گفت‌وگو با کارشناسان و پژوهشگران حوزه‌های مختلف، بخشی از جایگاه و تاثیرگذاری شهید سلیمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.